Login sebagai murid

Murid perlu memilih Siri Kutipan dengan menekan Imej Kertas atau Orang.
Dapatkan akaun pengguna murid daripada guru yang menguruskan sistem guru penyayang di sekolah masing-masing. Setelah anda memasukkan ID dan Password, paparan menu akan kelihatan seperti di atas. Untuk mengisi Instrumen Indeks Persepsi Murid, klik imej <kertas putih>. Untuk mengisi Instrumen Penilaian Keberkesanan Program Mentor Mentee (Mentee), klik imej <orang berbaju biru>.

Paparan borang online Instrumen Indeks Persepsi Murid
Setelah memilih imej <kertas putih>, murid akan dipaparkan dengan Borang Instrumen Indeks Persepsi Murid. Murid perlu mengisi Nama Sekolah, Tahun/Darjah, Jantina dan Kaum. Seterusnya murid perlu menjawab 15 item. Sekiranya murid memerlukan pemahaman secara kontekstual, murid boleh menekan perkataan <gambar> dalam setiap baris item berkenaan. Gambar grafik yang hampir tepat dengan kehendak item akan dipaparkan. Murid perlu menekan butang radio sama ada Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju.

Memaparkan maklumat instrumen yang telah diisi
Setiap borang instrumen yang telah diisi boleh dilihat semula melalui imej <mata>. Setiap borang yang telah diisi tidak boleh dihapuskan. Hanya login sebagai Guru Bimbingan boleh menghapuskan borang instrumen murid.

Borang Instrumen Penilaian Keberkesanan Program Mentor Mentee (Mentee)

Murid juga boleh mengisi Instrumen Penilaian Keberkesanan Program Mentor Mentee sebagai Mentee. Terdapat 8 item yang perlu diiyakan atau dinafikan. Mudah, cuma klik butang radio, dan klik <Hantar dan Simpan>. Pengiraan skor semuanya dilakukan oleh sistem.

0 ulasan:

Catat Ulasan